Měřicí rameno MetroArm - measuring arm

Měřicí rameno MetroArm

Příslušenství

Příslušenství - rozšíření pro Váš systém
PowerINSPECT - zpracování měření

Patentovaný systém, který nahrazuje klasická měřící ramena. Measuring arm je založen na metodě snímání měřicího světelného pera kamerou. To poskytuje operátorovi volnost při měření, větší měřící rozsah a možnost měření i skrytých bodů. Mezi další přednosti patří nízká hmotnost pera, pod 1kg, což snížuje náročnost měření.

Naměřené body jsou zpracovány PowerINSPECT softwarem, který nabízí intuitivní ovládání, přehledné zobrazení výsledků, porovnání s CAD modelem a mnoho dalšího.

K dispozici je také velké množství příslušenství, které rozšíří a přizpůsobí systém measuring arm vašim potřebám a požadavkům.

Měřící rameno MetroArm nabízí možnosti měření pomocí articulated arm bez běžných limitů a omezení.

Aplikace

MetroArm je jednoduchý, přesný, efektivní a spolehlivý měřící přístoj, který splní vaše náročné požadavky. MetroArm plně nahrazuje měřící ramena a bežně se používá používá v automobilkách, loděnicích, energetickém, a těžkém průmyslu. Slouží k měření a ověřování součástí, výrobků, či potrubí.

10
10
10
10
10
10