Modernizace

1Manuální měřicí přístroje - mikroskopy, délkoměry a jiné i speciální přístroje vybavujeme moderní elektronikou, inkrementálními měřítky, indikací, provádíme připojení k PC. Původní optická stupnice odečítaná mikroskopem je nahrazena optoelektronickým snímačem s rozlišením až 0,00005 mm, který je zabudován přímo do měřicí hlavice nebo do vedení. Odpadá únavné odečítání souřadnic pomocí spirálovitých stupnic a jejich přepočítávání. Měřicí rozsah, tvar i funkce přístrojů zůstávají zachovány. Dodáváme několik typů grafického software pro snadnou obsluhu. Modernizujeme také digitální délkoměry SIP, u kterých selhal dnes již zastaralý počítač. Užitek této služby je mimořádný - přístroje a jejich úpravy jsou cenově dostupné a mají velmi dobré užitné vlastnosti. Samozřejmostí jsou i související služby a servis - instalace, kalibrace přístrojů, zaškolení obsluhy, čištění, seřizování a opravy přístrojů.

Software pro digitalizované přístroje

COMPARATOR je určen pro 1D měřicí přístroje – délkoměry. Má názorné grafické zobrazení měřicí stupnice, po které se pohybuje záměrná ryska. Tato ryska ukazuje okamžitou polohu doteku délkoměru na stupnici a navíc při svém pohybu před sebou "tlačí" značky Maxima nebo Minima a při změně směru pohybu tyto značky zanechává v místě stupnice, kterého již bylo dosaženo. Tím je dosažené maximum či minimum současně vyjádřeno číselně i znázorněno graficky. Tato charakteristika umožňuje velmi jednoduché vyhledávání vratných bodů. Záznam hodnot a jejich export např. do Excelu je samozřejmým doplňkem. Software umožňuje zavést nelineární korekci naměřených hodnot.

Pro digitalizované mikroskopy a profilprojektory dodáváme software M2D Win. Toto plně grafické programové vybavení umožňuje nasnímaní obrysu součásti z jednotlivých elementů (bod, přímka, kružnice, oblouk). Provedení veškerých dalších kroků - tj. operací (zavedení, posunutí a otočení souřadného systému), konstrukce (roztečných kružnic, os úhlů, tečen, apod.), kotování, atd.- je již zcela snadno prováděno pomocí ikon myší na obrazovce PC. Vytvořený program lze uložit, což umožňuje provádět opakovaná měření. Součástí programu je i blok nelineárních korekcí.

Další digitalizované měřicí přístroje

2_big 3_big 4_big 5_big 6_big  

Mám zájem o více informací