Přenosný kamerový systém Metronor

Digitální profilprojektor

Základní informace:

Tento přesný měřicí přístroj se používá na kontrolu rozměrů větších obrobků od 1m. Lze ho snadno přemístit k měřené součásti, která může být ještě upnutá na obráběcím stroji. Kromě základních geometrických rozměrů vyhodnocuje přístroj i 3D tolerance jako je rovinnost, kolmost, souosost a jiné.

Výstupem takového měření je pak měrový protokol s grafickým náhledem nebo přímé porovnání naměřených dat s 3D CAD modelem.

Přednosti:

  • Vyhodnocení 3D charakteristik
  • Jednoduché orýsování
  • Měření skrytých bodů
  • Velký měřicí rozsah
  • Snadná manipulace
  • Přenositelnost

Podrobný popis:

Principem měření je kamerové snímaní měřicího nástroje „světelného pera“, kterým obsluha měří jednotlivé body na kontrolované součástce. Jsme tedy schopni zjistit, kde přesně se světelné pero dotýká měřeného objektu. Z více nasnímaných bodů software InSpect vyhodnocuje jak základní geometrické rozměru jako je délka, průměr a další, ale i 3D tolerance jako je rovinnost, souosost či kolmost.

Jelikož je světelné pero lehké a napájené baterií je měření velmi pohodlné bez nutnosti použití kabelů. Díky tomuto světelnému peru jsme schopni měřit pro kameru skryté body. Měřicí rozsah je až 30 m od kamery.

Předností tohoto systému je snadná přenositelnost a nastavení. Můžeme ho tedy přenést k měřenému objektu, se kterým se díky jeho rozměrům či povaze nedá či špatně manipuluje. Lze měřit i objekty stále umístěné na obráběcím stroji.

Výstupem takového měření je pak měrový protokol s grafickým náhledem nebo přímé porovnání naměřených dat s 3D CAD modelem.

Rozdělení přístrojů:

SOLO

Měření velkých součástí

Systém vynikající svým velkým pracovním rozsahem. Pro měření rozměrných odlitků a konstrukcí.

Metroarm

Pro středně velké součásti

Lehký přenosný sytém, který nahrazuje klasická měřicí ramena

Duo

Vysoká přesnost měření

Přenosný bezdrátový systém, s vysokou přesností, velkým rozsahem měření a robustností.

Doplňkové vybavení

Světelná pera - Kompozitová pera na měření

Měřicí doteky - Doteky pro světelná pera

Příslušenství - Doplňkové vybavení

Předvedení / cenová nabídka