3D meracie prístroje

metronor system

Metronor

Pre meranie rozmerných odliatkov, zvarencov, ale tiež zváracích prípravkov, výrobnych liniek,...

excel 500

Micro-Vu

Automatické i ručné prístroje pre meranie všetkých typov súčiastok.

Rexcan_CS

Solutionix

Moderné 3D skenery pre reverse engeneering a meranie.

Laserový interferometr

Lasertex

Laserový interferometer - veľmi presný merací prístroj na meranie dĺžky.

MetroArm

MetroArm

Nahrádza klasické meracie ramená.

Profilprojektor

Digitálny profilprojektor

Kamera sníme profil meranej súčasti a grafický softvér vyhodnotí odchýlky tvaru od CAD výkresu.