Meracie rameno MetroArm - measuring arm

10

Příslušenství

Príslušenstvo - rozšierenie pre Váš system
PowerINSPECT - spracovanie merania

Patentovaný systém, ktorý nahrádza klasické meracie ramená. Je založený na metóde snímania meracieho svetelného pera kamerou. To poskytuje operátorovi voľnosť pri meraní, väčší merací rozsah a možnosť merania i skrytých bodov. Medzi ďalšie prednosti patrí nízka hmotnosť pera – pod 1 kg, čo znižuje náročnosť merania.

Namerané body sú spracované PowerINSPECT softvérom, ktorý ponúka intuitívne ovládanie, prehľadné zobrazenie výsledkov, porovnanie s CAD modelom a mnoho ďalšieho.

K dispozícii je aj veľké množstvo príslušenstva, ktoré rozšíri a prispôsobí systém vašim potrebám a požiadavkám.

Aplikácia

MetroArm je jednoduchý, presný, efektívny a spoľahlivý merací prístroj, ktorý splní vaše náročné požiadavky. MetroArm plne nahrádza meracie ramená a bežne sa používa v automobilkách, lodeniciach, energetickom a ťažkom priemysle. Slúži na meranie a overovanie súčastí, výrobkov, alebo potrubí.

10
10
10
10
10
10