Sériové meranie - hromadné prípravky

K meraciemu stroju dodáme upínacie prípravky pre súčasti a meracie programy spúšťané čítačkou čiarového kódu. Namerané dáta sa odovzdávajú štatistickému softwaru SPC.

Hromadné prípravky

Čítačka čiarového kódu Software SPC

Hromadné meranie súčiastok

K stroju dodáme súpravu prípravkov na meranie vašich súčastí. Prípravok je na stroji uchytený niekoľkými skrutkami a po usadení nepotrebuje kalibráciu. Súčasťou každého prípravku je program na meranie a kontrolu podľa výrobného výkresu. Po spustení program overí, či sú všetky pozície obsadené. Tými, ktoré sú voľné, sa ďalej nezaoberá. Na PC sa po skončení merania objaví náhľad súčiastok. Červene sú označené kusy, ktoré nezodpovedajú zadaným toleranciám. Program umožňuje automatické odoslanie dát napr. do štatistického softvéru SPC alebo vytlačenie protokolu.