Servis a kalibrácia

Pre zaistenie dlhodobého spoľahlivého chodu a udržanie presnosti meracieho stroja ponúkame pozáručný servis. V rámci ročnej servisnej zmluvy zaisťujeme preventívnu údržbu a kalibráciu stroja. Okamžitú reakciu na potreby zákazníka nám umožňuje okrem iného i vlastný sklad náhradných dielov.

Kalibrácia je nutná podmienka pre zaistenie hlavnej funkcie všetkých meracích prístrojov.

Kalibráciu nových prístrojov vždy vykonávame po dodaní a inštalácii u zákazníka.

Všetky etalóny používané pri kalibrácii majú dokladovanú metrologickú nadväznosť a kópie týchto dokumentov sú vám k dispozícii.

Výstupom je kalibračný list. 

Mám záujem o viac informácií