3D meracie skenery Solutionix

Prístroje, ktoré ľahko a rýchlo vytvoria priestorový obraz meranej súčasti – inými slovami CAD model súčasti. 3D skenery sú plne automatické a ich použitie je pre obsluhu jednoduché. Ďalšie využitie získaného modelu súčasti závisí na účele, na ktorý budú dáta použité. Softvér Geomagic umožňuje priloženie (napasovanie, bestfit) obrazu súčasti k modelu ideálneho tvaru a zobrazenie odchýlok v jednotlivých bodoch na farebnej mape i v tabuľke odchýlok. Umožňuje i vytvorenie modelu akejkoľvek súčasti bez znalosti originálnych CAD dát. Táto funkcia nazvaná spätné inžinierstvo (reverse engineering) umožňuje produktívnu výrobu kópií originálnej súčasti.

Rexcan_CS

Rexcan CS+

Automaticky pracujúci 3D skener, vybavený naklápacím a otočným stolom, má jednoduché ovládanie.

Rexcan_DS2

Rexcan DS2

Určený na skenovanie drobných súčastí, dentálnych pomôcok, klenotov....

Rexcan4

Rexcan 4

Moderný 3D skener, ktorý predstavuje súčasný vrchol možností skenovacej techniky.

Reverse_engeneering

Reverse engeneering

Geomagic Studio – softvér určený na získanie modelu z 3D objektu.

Metrology

Metrológia

Geomagic Control určený pre metrológiu – vyhodnotenie tvaru pri porovnaní s modelom, zobrazenie odchýlok...