2D digitálny profilprojektor HITEC

Výrobca

Spoločnosť DEOM je v Česku a na Slovensku zástupcom nemeckej spoločnosti HITEC, ponúkajúcej meraciu techniku na kontrolu rozmerov. Významná je najmä oblasť optických meracích prístrojov, ktoré navrhuje a vyrába takmer tridsať rokov.

PRÍSTROJE

 • Optická 2D kontrola rozmerov
 • Veľmi rýchle meranie vrátane meracieho protokolu
 • Vhodné pre kusové i sériové meranie
 • Pracujú bezproblémovo v laboratóriu aj vo výrobe
 • Ovládací softvér v češtine
 • Štatistické vyhodnotenie nameraných hodnôt

QCM

 • Stolný 2D digitálny profilprojektor
 • Vhodné na kusové i sériové meranie
 • Rýchle meranie bez potreby presného založenia
 • Automatické rozpoznanie súčiastky
 • Jednoduché ovládanie
 • Možnosť dotykového ovládania
Typ 320 570 950
Merací rozsah XY (mm) 32 x 24 57 x 42 95 x 72
Presnosť (µm)* 4 + L/50 4,5 + L/50 7,5 + L/50
Hĺbka ostrosti (mm) 21 67 192

*Presnosť závisí na podmienkach prostredia.

2D digitálny profilprojektor

2D digitálne profilprojektory slúžia na jednoduchú a rýchlu kontrolu rozmerov výrobkov. Princípom merania prístrojov HITEC je snímanie meranej súčasti CCD kamerou a následné odmeranie na nasnímanom obraze. Prístroj zároveň farebne vyhodnotí odchýlky od nominálnych hodnôt a zobrazí ich na meranom výrobku.

Vďaka kombinácii kvalitného prístroja a jednoduchého softvéru sú tieto profilprojektory vhodné na rýchlu dielenskú kontrolu aj pre neskúsených operátorov.

Predvádzacie stredisko

Zo skúseností vieme, že jednou z najdôležitejších vecí pri výbere vhodného zariadenia je presvedčiť sa na vlastné oči a že najlepšia prezentácia je priamo na dieloch, ktoré potrebujete kontrolovať.

Všetky druhy meracích systémov HITEC vám radi predstavíme v našom predvádzacom stredisku alebo priamo vo vašej firme.

Preto neváhajte a v prípade záujmu o ukážkové meranie u nás nebo vo Vašej firme nás kontaktujte.

SERVIS

 • Kalibrácia a pravidelná údržba
 • Opravy
 • Náhradné diely

Pre prístroje HITEC poskytujeme kompletný servis, ktorý zabezpečujú naši technici. Vďaka tomu sme schopní pohotovo riešiť prípadné servisné zásahy.

Kalibrácia a pravidelná údržba

Na území Česka a Slovenska vykonávame ako jediní technickú kalibráciu všetkých optických meracích prístrojov HITEC, ktoré ponúkamevrátane overenia presnosti. Vďaka modernému prístupu a pomôckam zvládame vykonať celý proces v priebehu jedného dňa.

Prístroje HITEC sú v podstate bezúdržbové, resp. na ich obsluhu sa nekladú špeciálne požiadavky z hľadiska pravidelnej údržby (stačí dbať na čistotu vonkajších krytov). Kompletná pravidelná údržba sa vykonávaná pri kalibrácii, pri ktorej naši servisní technici prístroj nastavia, dôkladne vyčistia a prehliadnu.

Opravy

Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis dodávaných prístrojov. Zariadenie možno diagnostikovať online, vďaka čomu sme schopní riešiť niektoré problémy bez servisného zásahu.

Náhradné diely

Vzhľadom na unikátnu technológiu meracieho systému HITEC objednávame náhradné diely priamo od výrobcu. V  prípade náročnejšej opravy možno dohodnúť zapožičanie náhradného zariadenia. O kvalite konštrukcie prístrojov HITEC svedčí fakt, že nemajú žiadne spotrebné diely, ktoré je nutné pravidelne meniť.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

SLUŽBY

 • Prenájom prístroja
 • Programovanie
 • Zákazkové meranie
 • Zakladacie prípravky

Prenájom prístroja

Potrebujete merať svoje výrobky iba prechodný čas (napríklad počas projektu) alebo potrebujete viac času na rozhodnutie o kúpe meracieho stroja? Potom práve vám ponúkame službu prenájmu meracieho prístroja HITEC.

Zákazkové meranie

Vďaka moderne vybavenému meraciemu stredisku v Prahe sme schopní ponúknuť službu zákazkového merania, a to pre kusové aj sériové meranie. Naše stredisko je vybavené optickým meracím prístrojom HITEC s maximálnym meracím rozsahom 95 x 72 mm.

Programovanie

Radi vám vytvoríme na mieru automatické meracie programy podľa vašich požiadaviek. Túto službu uvítate predovšetkým v prípade, že potrebujete začať merať súčiastky jednoducho a čo najskôr po inštalácii nového zariadenia, alebo ak budete vyťažení meraním a nebudete mať súčasne kapacitu vytvárať nové meracie programy.

Zakladacie prípravky

Pre naše zariadenia sme schopní vyrobiť zakladacie prípravky na uchytenie Vašich súčiastok. Tieto prípravky sú vhodné na meranie súčiastok, ktoré nie sú schopné samovoľne stáť na meracom stolíku, alebo na meranie veľkého množstva súčiastok naraz (tzv. sériové meranie).

Prípravky robíme na zákazku podľa priania a požiadaviek zákazníka.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

ŠKOLENIE

 • Úvodné zaškolenie
 • Individuálne školenie

Úvodné zaškolenie

Po inštalácii nového optického meracieho prístroja automaticky zaškolíme aj obsluhu, zoznámime ju s ovládacím softvérom, tvorbou meracích programov a ich vyhodnotením. Ovládací softvér je veľmi jednoduchý (programovanie prebieha pomocou ikon, nie písaním zložitého kódu), preto obvykle stačí dvojdňové školenie.

Individuální školení

Našim zákazníkom ponúkame formu individuálneho školenia presne podľa ich potrieb. Podľa toho sa odvíja dĺžka i miesto školenia. Môžeme pripraviť jednodňové či niekoľkodňové školenie, a to na vašom pracovisku alebo v našom meracom stredisku v Prahe.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

PODPORA

Nie sme iba predajcovia prístrojov. Zároveň vám ponúkame širokú škálu súvisiacich služieb:

 1. radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejšieho meracieho zariadenia podľa potrieb vašej výroby;
 2. zaistíme externé financovanie nákupu a dopravu zariadenia až k vám;
 3. vykonáme inštaláciu, verifikáciu a počiatočné zaškolenie;
 4. problémy dokážeme vyriešiť telefonicky, e-mailom či vzdialenou správou;
 5. vykonávame individuálne školenia;
 6. ponúkame prenájom meracích prístrojov či zákazkové meranie.

Neviete, ktorú veľkosť prístroja HITEC zvoliť? Máte problém s tvorbou meracieho programu? Zariadenie sa správa neštandardne? Neváhajte kontaktovať tím firmy DEOM.