3D optické meracie prístroje MICRO-VU

Výrobca

Od roku 2007 spoločnosť DEOM zastupuje americkú spoločnosť MICRO-VU a pôsobí ako výhradný dovozca jej meracích prístrojov pre územie Českej republiky, Slovenska a Poľska. Spoločnosť MICRO-VU vyrába celú škálu multisenzorových meracích prístrojov a v oblasti optického merania je aktívna takmer šesťdesiat rokov. V súčasnosti je najväčším výrobcom optických meracích prístrojov na svete.

PRÍSTROJE

 • Optické 3D meranie rozmerov s vysokou presnosťou
 • Vhodné pre všetky druhy materiálov (nemajú problém ani s bielymi, čiernymi či lesklými povrchmi)
 • Vhodné pre kusové i sériové meranie
 • Pracujú bezproblémovo v laboratóriu aj vo výrobe
 • Rozšíriteľné o ďalšie senzory (dotyk, laser, rotácia)
 • Jednoduché ovládanie pomocou ikon (žiadne programovanie pomocou kódov)
 • Ovládací softvér v češtine
 • Rovnaký softvér pre všetky prístroje (spustenie jedného meracieho programu na rôznych prístrojoch)
 • Jednotlivé typy prístrojov sa líšia iba veľkosťou a automatizáciou pohybu

VF7 - od marca 2020

 • Stolný 2D automatický merací prístroj MICRO-VU
 • Automatické rozpoznávanie položenej súčiastky
 • Okamžité meranie a vyhodnotenie
 • Vhodný pre veľmi rýchlu dielenskú kontrolu
 • Typ polož, stlač, porovnaj
Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

VERTEX

 • Stolná automatická verzia meracích prístrojov MICRO-VU
 • Vhodný pre kusové i sériové meranie
 • Veľmi presné a rýchle meranie
 • Možnosť rozšíriť o ďalšie senzory
 • Najobľúbenejší model
Merací rozsah XY (mm) 250-315 x 250-315
Merací rozsah Z (mm) 160-250
Presnosť XY (µm) 2 + 5L
Presnosť Z (µm) 3 + 7L

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

EXCEL

 • Portálový automatický merací prístroj MICRO-VU
 • Vhodný na meranie veľkých kusov alebo sérií
 • Meranie súčastí od stotín milimetra do 2 500 mm
 • Možnosť rozšíriť o ďalšie senzory
 • Najlepší pomer rozsah/cena prístroja
Merací rozsah XY (mm) 500-2500 x 400-1600
Merací rozsah Z (mm) 160-400
Presnosť XY (µm) 3 + 7L
Presnosť Z (µm) 3 + 7L

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

SOL

 • Ručný variant optických meracích prístrojov MICRO-VU
 • Obdoba digitálneho profilprojektora
 • Vhodný hlavne pre kusové meranie
 • Vyniká nízkou cenou a zároveň automatickým 3D meraním
Merací rozsah XY (mm) 160-315 x 160-315
Merací rozsah Z (mm) 160-250
Presnosť XY (µm) 3 + 7L
Presnosť Z (µm) 3 + 10L

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

Príslušenstvo

 • DOTYKOVÁ SONDA
 • LASEROVÁ SONDA
 • ROTAČNÁ OS

Dotyková sonda

 • Zásobník pre 2 – 6 sond
 • Kombinácia optického a dotykového merania v rámci meracieho programu
 • Ovládanie dotyku z rovnakého softvéru ako optiky
 • Intuitívne grafické rozhranie pre tvorbu vlastných sond

Laserová sonda

 • Rýchle snímanie bodov 3D profilu
 • Voliteľná hustota bodov
 • 2 režimy snímania (pre lesklé a matné povrchy)
 • Ovládanie lasera z rovnakého softvéru ako optiky

Rotačná os

 • Polohovanie súčiastky v priebehu merania
 • Meranie geometrických úchyliek
 • Zvislé i vodorovné umiestnenie osi
 • Upnutie do skľučovadla alebo na dosku so závitmi

Ďalšie príslušenstvo

Čítačka čiarového kódu – pre jednoduché spúšťanie meracích programov

Program pre analýzu SPC – automatický proces vyhodnotenia

Prípravok – pre jednoduché zakladanie meraného dielu

CHCEM VEDIEŤ VIAC

3D optické meracie prístroje

3D optické meracie prístroje slúžia na rozmerovú kontrolu výrobkov. Princípom merania prístrojov MICRO-VU je snímanie meranej súčasti CCD kamerou a následné odmeranie na nasnímanom obraze. Prístroj zároveň farebne vyhodnotí odchýlky od nominálnych hodnôt.

Vďaka kombinácii kvalitného osvetľovača a kamery si prístroje MICRO-VU poradia aj s čiernymi a bielymi plastmi alebo lesklými povrchmi.

Predvádzacie stredisko

Zo skúsenosti vieme, že jednou z najdôležitejších vecí pri výbere vhodného zariadenia je presvedčiť sa na vlastné oči a že najlepšia prezentácia je priamo na dieloch, ktoré potrebujete kontrolovať.

Všetky druhy meracích skenerov MICRO-VU vám radi predstavíme v našom predvádzacom stredisku alebo priamo u vás vo firme.

Preto neváhajte a v prípade záujmu o ukážkové meranie u nás alebo vo Vašej firme nás kontaktujte.

SERVIS

 • Kalibrácia a pravidelná údržba
 • Opravy
 • Vlastný sklad náhradných dielov

Pre prístroje MICRO-VU poskytujeme kompletný servis, ktorý zaisťujú naši technici. Vďaka tomu sme schopní pohotovo riešiť prípadné servisné zásahy.

Kalibrácia a pravidelná údržba

Na území Českej republiky, Slovenska a Poľska vykonávame ako jediní technickú kalibráciu všetkých optických meracích prístrojov MICRO-VU, ktoré ponúkame, vrátane akreditovaného overenia ich presnosti. Vďaka modernému prístupu a pomôckam vykonáme kompletnú kalibráciu počas jedného dňa.

Prístroje MICRO-VU sú v podstate bezúdržbové, respektíve na obsluhu nie je kladená žiadna špeciálna požiadavka z hľadiska pravidelnej údržby (stačí dbať na čistotu vonkajších krytov). Kompletná pravidelná údržba sa vykonáva pri kalibrácii, keď prístroj nastavia, dôkladne vyčistia a prehliadnu naši servisní technici.

Opravy

Všetky optické meracie prístroje MICRO-VU disponujú online či offline diagnostikou, vďaka ktorej riešime 98 % problémov počas jedného servisného zásahu.

Vlastný sklad náhradných dielov

Aby boli naši zákazníci čo najspokojnejší, máme pre prípad poruchy prístrojov MICRO-VU vlastný sklad náhradných dielov. Aj vďaka tomu dosahujeme 98 % úspešnosť riešenia porúch počas jedného servisného výjazdu. O kvalite konštrukcie prístrojov MICRO-VU svedčí fakt, že nemajú žiadne spotrebné diely, ktoré je nutné pravidelne meniť.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

SLUŽBY

 • Prenájom prístroja
 • Programovanie
 • Zákazkové meranie
 • Zakladacie prípravky

Prenájom prístroja

Potrebujete merať svoje výrobky iba určitý čas (napríklad počas projektu) alebo potrebujete viac času na rozhodnutie o kúpe meracieho stroja? Potom práve vám ponúkame službu prenájmu multisenzorového meracieho prístroja MICRO-VU.

Zákazkové meranie

Vďaka moderne vybavenému meraciemu stredisku sme schopní ponúknuť službu zákazkového merania, a to pre kusové i sériové meranie. Naše stredisko je vybavené štyrmi optickými prístrojmi MICRO-VU s maximálnym meracím rozsahom 1500x1200x150 mm.

Programovanie

Radi vám vytvoríme na mieru automatické meracie programy podľa vašich požiadaviek. Túto službu uvítate predovšetkým v prípade, že potrebujete začať merať súčiastky jednoducho a čo najskôr po inštalácii nového zariadenia alebo ak budete zaneprázdnení meraním a nebudete mať súčasne kapacitu na vytváranie nových meracích programov.

V   rámci tejto služby vám tiež ponúkame vytvorenie meracieho procesu tzv. na jedno tlačidlo, merať tak môže naozaj každý.

Potrebujete „štatistiku“? Ponúkame vám vytvorenie makier, pomocou ktorých sa výsledky merania automaticky vyexportujú do tabuľového editora (napr. MS Excel), kde si ich štatisticky vyhodnotíme, podľa vašich potrieb.

Zakladacie prípravky

Pre naše zariadenia sme schopní vyrobiť zakladacie prípravky na uchytenie vašich súčiastok. Tieto prípravky sú vhodné na meranie súčiastok, ktoré nie sú schopné samovoľne stáť na meracom stolíku, alebo na meranie veľkého množstva súčiastok naraz (tzv. sériové meranie).

Prípravky robíme na zákazku podľa prianí a požiadaviek zákazníka.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

ŠKOLENIE

 • Úvodné zaškolenie
 • Individuálne školenie
 • Pravidelné workshopy a semináre
 • Zoznámenie s novinkami

Úvodné zaškolenie

Po inštalácii nového optického meracieho prístroja automaticky zaškolíme obsluhu. Predmetom zaškolenia je zoznámenie sa s ovládacím softvérom, tvorba meracích programov a ich vyhodnotenie. Ovládací softvér je veľmi jednoduchý (programovanie prebieha pomocou ikon, nie písaním zložitého kódu), a preto obvykle stačí dvojdňové školenie.

Pravidelné workshopy a semináre

Sme veľmi radi, keď sa naše prístroje využívajú naplno, preto je dobré pravidelne si zopakovať funkcie, ktoré prístroje MICRO-VU ponúkajú. Vytvorili sme dva varianty hromadných školení pre našich zákazníkov tak, aby si každý mohol precvičiť, čo potrebuje.

Workshopy pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Máte nových pracovníkov vo firme? Máte nový výrobok na meranie a neviete, ktoré základné funkcie použiť? Nie ste si pri meraní istí? Potom je pre vás vhodný práve tento druh školení. Každý účastník si samostatne vyskúša základné funkcie ovládacieho softvéru a tvorbu programov.

Semináre pre pokročilých

Radi sa zdokonaľujete alebo máte zložitý problém pri meraní vašich výrobkov? Potom je pre vás vhodný práve tento druh školení. Seminár zahŕňa prednášku o novinkách a pokročilých funkciách softvéru, poskytuje však i priestor na vyskúšanie získaných znalostí a riešení vlastných problémov účastníkov.

Individuálne školenie

Našim zákazníkom ponúkame aj formu individuálneho školenia presne podľa ich potrieb. Od toho sa odvíja dĺžka i miesto školenia. Môžeme pripraviť jednodňové či niekoľkodňové školenie u Vás na pracovisku alebo v našom meracom stredisku v Prahe.

Zoznámenie s novinkami

Softvér našich optických prístrojov je pravidelne aktualizovaný. Pri aktualizácii softvéru zoznámime obsluhu meracieho zariadenia s novinkami softvéru tak, aby ho bola schopná využiť pri meraní.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

PODPORA

Prístroje iba nepredávame. Súčasne vám ponúkame širokú škálu súvisiacich služieb:

 1. radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejšieho meracieho zariadenia podľa potrieb vašej výroby;
 2. zaistíme externé financovanie nákupu a dopravu zariadenia až k vám;
 3. vykonáme inštaláciu, kalibráciu a počiatočné zaškolenie;
 4. problémy dokážeme vyriešiť telefonicky, e-mailom, či vzdialenou správou;
 5. máme vlastný sklad náhradných dielov, prístroje disponujú vlastnou diagnostikou;
 6. organizujeme pravidelné hromadné aj individuálne školenia;
 7. ponúkame tvorbu meracích programov, výrobu zakladacích prípravkov, ale aj prenájom meracieho prístroja či zákazkové meranie.

Neviete, ktorý prístroj MICRO-VU zvoliť? Máte problém s tvorbou meracieho programu? Zariadenie sa správa neobvykle? Neváhajte kontaktovať tím firmy DEOM.