3D optické meracie prístroje OGP

Výrobca

Spoločnosť DEOM je zástupcom americkej spoločnosti OGP v oblasti predaja, servisu a školenia meracích prístrojov pre územie Česka a Slovenska. Spoločnosť OGP vyrába širokú škálu multisenzorových meracích prístrojov a v oblasti optického merania je aktívna takmer osemdesiat rokov. Je to najstarší výrobca optických meracích prístrojov na svete.

PRÍSTROJE

 • Optické 3D a 2D meranie rozmerov s vysokou presnosťou
 • Dokážu merať všetky druhy materiálov (biele, čierne či lesklé povrchy)
 • Vhodné na kusové i sériové meranie
 • Bezproblémovo pracujú v laboratóriu aj vo výrobe
 • Rozšíriteľné o ďalšie senzory (skenovací dotyk, dotyk, laser, rotácia)
 • Jednoduché ovládanie pomocou ikon (bez nutnosti programovania pomocou kódov)
 • Ovládací softvér v češtine
 • Možnosť rozšíriť softvér na prácu s 3D modelom

FUSION

 • 3D automatický merací prístroj novej generácie od OGP
 • Automatické rozpoznanie položenej súčiastky
 • Okamžité meranie a vyhodnotenie
 • Veľké zorné pole
 • Možnosť rozšíriť o ďalšie senzory
Merací rozsah X (mm) 450-610
Merací rozsah Y (mm) 300-550
Merací rozsah Z (mm) 50-300
Zorné pole (mm) 100
Presnosť XY (µm) až 1,8 + 4L/1000
Presnosť Z (µm) až 2 + 5L/1000

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

BENCH

 • 3D stolná automatická verzia meracích prístrojov OGP
 • Vhodné pre kusové i sériové meranie
 • Veľmi presné a rýchle meranie
 • Možnosť rozšíriť o ďalšie senzory
 • Najobľúbenejší model
Merací rozsah X (mm) 200-300
Merací rozsah Y (mm) 150-300
Merací rozsah Z (mm) 150-250
Presnosť XY (µm) až 1,5 + 5L/1000
Presnosť Z (µm) až 2,5 + 5L/1000
3D presnosť XYZ (µm) až 3 + 5L/1000

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

FLOOR

 • 3D portálový automatický merací prístroj OGP
 • Vhodný na meranie veľkých kusov alebo sérií
 • Meranie súčastí od stotín milimetra do 2000 mm
 • Možnosť rozšíriť o ďalšie senzory
 • Najlepší pomer merací rozsah/cena prístroja
Merací rozsah X (mm) 300-1500
Merací rozsah Y (mm) 300-2000
Merací rozsah Z (mm) 200-400
Presnosť XY (µm) až 1,5 + 5L/1000
Presnosť Z (µm) až 2 + 5L/1000
3D presnosť XYZ (µm) až 1,8 + 5L/1000

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

STAR

 • 3D ručný variant optických meracích prístrojov OGP
 • Obdoba digitálneho profilprojektora
 • Vhodný najmä na kusové meranie
 • Automatické 3D meranie, zároveň však výborný pomer cena/výkon
Merací rozsah X (mm) 150-300
Merací rozsah Y (mm) 75-300
Merací rozsah Z (mm) 125-150
Presnosť XY (µm) až 3,5 + 4L/1000
Presnosť Z (µm) až 7 + 8L/1000

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

SNAP

 • 2D stolný automatický merací prístroj OGP
 • Automatické rozpoznanie položenej súčiastky
 • Okamžité meranie a vyhodnotenie
 • Vhodný na veľmi rýchlu dielenskú kontrolu
 • Polož-stlač-porovnaj
Merací rozsah X (mm) 60-610
Merací rozsah Y (mm) 45-450
Merací rozsah Z (mm) 75-150
Zorné pole (mm) 100
Presnosť XY (µm) až 5 + 8L/1000

*L je nameraná dĺžka v milimetroch. Presnosť závisí na voľbe použitého senzora a podmienkach prostredia.

Voliteľné vybavenie

 • SKENOVACIA A DOTYKOVÁ SONDA
 • LASEROVÁ SONDA
 • ROTAČNÁ OSA

Dotyková sonda

 • Zásobník pre 2-6 sond
 • Kombinácia optického, skenovacieho a dotykového merania v rámci jedného programu
 • Ovládanie dotykov z rovnakého softvéru ako optiky
 • Viac typov sond:
  • SP25 – skenovacia sonda na kontinuálne snímanie súčasti
  • TP20/200 – štandardná dotyková sonda
  • Mikro sonda – sonda s malým priemerom a malou spínacou silou (cca 0,1g)

Laserová sonda

 • Rýchle snímanie bodov v osi Z
 • Voliteľná hustota bodov
 • Ovládanie lasera z rovnakého softvéru ako optiky
 • Viac typov laserových sond:
  • TTL – laser s veľkou pracovnou vzdialenosťou (60 mm), nižšou presnosťou (6 μm), osou objektívu
  • DRS – laser s malou pracovnou vzdialenosťou (25 mm), vysokou presnosťou (1 μm), umiestnený vedľa kamery
  • Telestar – laser s interferometrickým princípom odmeriavania, veľká pracovná vzdialenosť i presnosť
  • Rainbow – laser s malou pracovnou vzdialenosťou (10 mm), vysoká presnosť (0,05 µm), vhodný aj na meranie drsnosti, umiestnený vedľa kamery

Rotačná os

 • Polohovanie aj presné meranie súčiastky, rotácia súradného systému
 • Meranie geometrických úchyliek a hádzania
 • Zvislé i vodorovné umiestnenie osi
 • Upnutie do skľučovadla alebo na dosku so závitmi
 • Možnosť duálnej rotačnej osi – dve rotačné osi za sebou
 • Viac typov rotačných osí:
  • MSR – os vhodná na polohovanie súčasti
  • MTR – os na meranie hádzania (4. os)
  • HPR – os s vysokou presnosťou otáčania (4. os)
  • DUAL – dve osi rotácie (4. a 5. os)

Ďalšie príslušenstvo

Čítačka čiarového kódu – na jednoduché spúšťanie meracích programov

Program na analýzu SPC – automatický proces vyhodnotenia

Prípravok – na jednoduché zakladanie meraného dielu

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Softvér

Zone 3 (štandard)
Pokročilý ovládací a vyhodnocovací softvér pre prácu s meracími prístrojmi OGP. Softvér s moderným vzhľadom a širokou škálou implementovaných funkcií, vrátane práce s 3D CAD modelom.

Measure-X (basic)
Základný ovládací a vyhodnocovací softvér na prácu s meracími prístrojmi OGP. Tento softvér je možné doplniť širokou škálou modulov na čo najjednoduchšiu prácu.

3D optické meracie prístroje

3D optické meracie prístroje slúžia na rozmerovú kontrolu výrobkov. Princípom merania prístrojov OGP je snímanie meranej súčasti kamerou a následné odmeranie na nasnímanom obraze. Prístroj zároveň farebne vyhodnotí odchýlky od nominálnych hodnôt.

Vďaka kombinácii kvalitného osvetľovača a kamery si prístroje OGP poradia aj s čiernymi a bielymi plastmi alebo lesklými povrchmi.

Predvádzacie stredisko

Zo skúsenosti vieme, že jednou z najdôležitejších vecí pri výbere vhodného zariadenia je presvedčiť sa na vlastné oči a že najlepšia prezentácia je priamo na dieloch, ktoré potrebujete kontrolovať.

Všetky druhy meracích systémov OGP vám radi predstavíme v našom predvádzacom stredisku alebo priamo u vás vo firme.

Preto neváhajte a v prípade záujmu o ukážkové meranie u nás alebo vo Vašej firme nás kontaktujte.

SERVIS

 • Kalibrácia a pravidelná údržba
 • Opravy

Pre prístroje OGP poskytujeme kompletný servis, ktorý zaisťujú naši technici. Vďaka tomu sme schopní pohotovo riešiť prípadné servisné zásahy.

Kalibrácia a pravidelná údržba

Na území Českej republiky a Slovenska vykonávame technickú kalibráciu všetkých optických meracích prístrojov OGP, ktoré ponúkame, vrátane akreditovaného overenia ich presnosti. Vďaka modernému prístupu a pomôckam vykonáme kompletnú kalibráciu počas jedného dňa.

Prístroje OGPU sú v podstate bezúdržbové, respektíve na obsluhu nie je kladená žiadna špeciálna požiadavka z hľadiska pravidelnej údržby (stačí dbať na čistotu vonkajších krytov). Kompletná pravidelná údržba sa vykonáva pri kalibrácii, keď prístroj nastavia, dôkladne vyčistia a prehliadnu naši servisní technici.

Opravy

Všetky optické meracie prístroje OGP disponujú online či offline diagnostikou, vďaka ktorej riešime problémy v čo najkratšom čase.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

SLUŽBY

 • Programovanie
 • Zakladacie prípravky

Programovanie

Radi vám vytvoríme na mieru automatické meracie programy podľa vašich požiadaviek. Túto službu uvítate predovšetkým v prípade, že potrebujete začať merať súčiastky jednoducho a čo najskôr po inštalácii nového zariadenia alebo ak budete zaneprázdnení meraním a nebudete mať súčasne kapacitu na vytváranie nových meracích programov.

V rámci tejto služby vám tiež ponúkame vytvorenie meracieho procesu tzv. na jedno tlačidlo, merať tak môže naozaj každý.

Zakladacie prípravky

Pre naše zariadenia sme schopní vyrobiť zakladacie prípravky na uchytenie vašich súčiastok. Tieto prípravky sú vhodné na meranie súčiastok, ktoré nie sú schopné samovoľne stáť na meracom stolíku, alebo na meranie veľkého množstva súčiastok naraz (tzv. sériové meranie).

Prípravky robíme na zákazku podľa prianí a požiadaviek zákazníka.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

ŠKOLENIE

 • Úvodné zaškolenie
 • Zoznámenie s novinkami
 • Individuálne školenie

Úvodné zaškolenie

Po inštalácii nového optického meracieho prístroja OGP automaticky zaškolíme obsluhu. Predmetom zaškolenia je zoznámenie sa s ovládacím softvérom, tvorba meracích programov a ich vyhodnotenie. Ovládací softvér je veľmi jednoduchý (programovanie prebieha pomocou ikon, nie písaním zložitého kódu), a preto obvykle stačí dvojdňové školenie.

Individuálne školenie

Našim zákazníkom ponúkame aj formu individuálneho školenia presne podľa ich potrieb. Od toho sa odvíja dĺžka i miesto školenia. Môžeme pripraviť jednodňové či niekoľkodňové školenie u Vás na pracovisku alebo v našom meracom stredisku v Prahe.

Zoznámenie s novinkami

Softvér našich optických prístrojov je pravidelne aktualizovaný. Pri aktualizácii softvéru zoznámime obsluhu meracieho zariadenia s novinkami softvéru tak, aby ho bola schopná využiť pri meraní.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

PODPORA

Prístroje iba nepredávame. Súčasne vám ponúkame širokú škálu súvisiacich služieb:

 1. radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejšieho meracieho zariadenia podľa potrieb vašej výroby;
 2. zaistíme externé financovanie nákupu a dopravu zariadenia až k vám;
 3. vykonáme inštaláciu, kalibráciu a počiatočné zaškolenie;
 4. problémy dokážeme vyriešiť telefonicky, e-mailom, či vzdialenou správou;
 5. prístroje disponujú vlastnou diagnostikou;
 6. organizujeme individuálne školenia;
 7. ponúkame tvorbu meracích programov a výrobu zakladacích prípravkov.

Neviete, ktorý prístroj OGP zvoliť? Máte problém s tvorbou meracieho programu? Zariadenie sa správa neobvykle? Neváhajte kontaktovať tím firmy DEOM.