Nevíte si rady? Zavolejte nám.

+420 273 160 600

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společností DEOM s.r.o. se sídlem Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 („správce“), včetně mého jména a příjmení, názvu společnosti, e-mailové adresy a telefonního čísla, pro účely rozesílání speciálních nabídek a/nebo newsletterů po nezbytně nutnou dobu, která nepřesáhne 3 roky od odeslání kontaktního formuláře. Jsem si vědom toho, že můj souhlas s uchováváním a zpracováním údajů udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti je dobrovolný a svůj souhlas mohu kdykoli odvolat a společnost DEOM s.r.o. musí být o takovém odstoupení písemně informována. Byl jsem poučen, že k těmto údajům mám přístup po celou dobu zpracování osobních údajů a že v případě pochybností o správnosti a úplnosti těchto údajů jsem oprávněn požadovat vysvětlení, opravu, popř. vymazání těchto údajů a že další podrobnosti týkající se ochrany mých osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů společnosti DEOM s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, IČ: 27183521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102651 (dále jen „DEOM“) 

DEOM je správcem Vašich osobních údajů, a proto respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naši webovou stránku nebo pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou.

Rádi bychom Vás informovali, že používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní údaje, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Tato Pravidla ochrany soukromí stanovují postupy zpracování informací, které provádí DEOM při používání internetu a jiných elektronických komunikačních sítí.

1. Rozsah a souhlas s těmito Pravidly ochrany osobních údajů

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb.
Použitím naší webové stránky souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek.
Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. O provedených změnách souvisejících s Pravidly zpracování Vašich osobních údajů Vás DEOM bude informovat prostřednictvím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.

2. Osobní údaje sbírané společností DEOM

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, telefon, e-mail, firmu, a popř. další údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Také v případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

Webové stránky společnosti DEOM můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Když používáte webové stránky společnosti DEOM, z Vašeho prohlížeče zaznamenáváme informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  Ke sbírání těchto informací používáme nejrůznější soubory cookies. Tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies, typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému, stát a časové pásmo,  informace o Vašich krocích na našich webových stránkách a čas a datum příchodu na naše stránky. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

3. Cookies

Prostřednictvím webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.
Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byli schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Na našem webu využíváme následující cookies:

a) nezbytné (technické)
Nezbytné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webové stránky nemohou správně fungovat bez těchto cookies.

b) bezpečnostní
Bezpečnostní cookies jsou cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

c) analytické
Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvnící používají webové stránky. Informace sbírají a sděluji anonymně - to znamená, že tyto informace nejsou spojeny s konkrétním uživatelem.

d) marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro vyhodnocení chování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživaltele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

e) preferenční
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které měří, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

S nezbytnými (technickými) a bezpečnostními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, marketingové a preferenční cookies můžeme zpracovat na základě vašeho souhlasu. Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty a prohlížením v anonymním režimu.

Kdo pro nás cookies zpracovává

 • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick  - společnost Google Ireland Ltd., se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
 • poskytovatel služby Facebook - společnost Facebook Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • poskytovatel služby Sklik - společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
 • poskytovatel služby Linkedin – společnost Linkedin Ireland Unlimited, se sídlem Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2 Irsko
 • poskytovatel služby Leady.cz - společnost Imper CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Všechny tyto společnosti zpracovávají cookes v souladu se svými podmínkami.

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. Tyto cookies a příslušné třetí strany uvádíme v tabulce níže:

Název Expirace Kdo má přístup
k informacím
Popis
_gcl_au 3 měsíce Třetí strana (Google Tag Manager) Testování vlastností webu
__utma 2 roky Třetí Strana (Google) Shromažďuje data o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a data první a poslední návštěvy. Používá se Google Analytics
__utmb 1 den Třetí Strana (Google) Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel vstoupil na web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu
__utmc Session Třetí Strana (Google) Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel opustí web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu
__utmt 1 den Třetí Strana (Google) Používá se k omezení rychlosti požadavků na server
__utmz 6 měsíců Třetí Strana (Google) Shromažďuje data o tom, odkud uživatel přišel, jaký vyhledávač byl použit, na jaký odkaz bylo kliknuto a z jakého vyhledávacího dotazu
_dc_gtm_UA-# 1 den Třetí strana (Google) Používá Správce značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics
_ga 2 roky Třetí strana (Google) Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
_gat 1 den Třetí strana (Google) Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů
_gid 1 den Třetí strana (Google) Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá
collect Session Třetí strana (Google) Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály
1P_JAR 30 dnů Třetí strana (Google Ads) Cílení reklam na základě zájmů projevených v předchozích interakcích.
NID 6 měsíců Třetí strana (Google Ads) Cílení reklam na základě zájmů projevených v předchozích interakcích.
S Session Třetí strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID, SAPISID 2 roky Třetí strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
ANID 9 měsíců Třetí strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
SIDCC 3 měsíce Třetí strana (Google Ads) Měření Návštěvy webu.
DSID 5 dní Třetí strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
DV Session Třetí strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení.
_fbp 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
_fbc 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
ATN 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
fr 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
tr 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
AA003 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
atdmt.com 30 dnů Třetí strana (Facebook) Používá Facebook k doručování, měření a zlepšování relevance jejich reklamy a k dodávání řady reklamních produktů na Facebook
sid 30 dnů Třetí strana (Seznam Sklik) Cílení reklamy.
retargeting 30 dnů Třetí strana (Seznam Sklik) Cílení reklamy.
BizoData 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
BizoID 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
BizoNetworkPartnerIndex 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
BizoUserMatchHistory 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy
bscookie 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Slouží k uložení zabezpečeného souboru cookie prohlížeče pro účely inzerce a cílení na LinkedIn
L1c 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Slouží k uložení zabezpečeného souboru cookie prohlížeče pro účely inzerce a cílení na LinkedIn
fcookie 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Slouží k ukládání zabezpečeného souboru cookie ID prohlížeče pro účely LinkedIn Advertising & Targeting
UserMatchHistory 30 dnů Třetí strana (Linkedin) Používá se pro analytiku LinkedIn Insight pro hlášení a personalizaci reklamy. Slouží ke sledování návštěvníků na více webech, za účelem prezentace relevantní reklamy na základě preferencí návštěvníka.
impd_gdpr_consent 365 dnů Třetí strana (Leady) Registruje souhlasy uživatele týkající se osobních údajů.
leady_session_id konec návštěvy Třetí strana (Leady) Náhodné číslo sloužící ke sledování uživatele na navštívené webové stránce.
c nikdy Třetí strana (Leady) Cookie třetí strany, náhodné číslo soužící ke sledování uživatele napříč weby.

Jak si zkontrolujete nastavení cookies?

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení - podrobnosti si prohlédněte na stránce allaboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu ručně upravovat některá nastavení a některé služby a funkcionality nebudou fungovat.

Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných cookie naleznete níže. Návody na vymazání nebo blokování cookies v nejčastěji používaných prohlížečích:

Internet Explorer
Safari
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome

Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, informujte se prostřednictvím funkce "Pomoc" ve vašem internetovém prohlížeči nebo u jeho výrobce o pokynech ohledně zamezování a mazání cookies.

4. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

DEOM shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. DEOM použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

 1. Online objednávky – zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky.
 2. Servis pro zákazníky – poskytnutí služeb zákazníkům, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim přístrojům. Servis pro zákazníky může využívat různé formy komunikace jako je email, dopis, telefon, vzdálená správa nebo online chat.
 3. Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto informace mohou být sdíleny přes emaily nebo online reklamu.
 4. Personalizace webové stránky – zlepšení a personalizace zkušeností na webové stránce použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití webových stránek.

5. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a proč

DEOM může sdílet Vaše osobní informace pouze v situacích upravených těmito Pravidly nebo v situacích, kdy to vyžaduje nebo umožňuje zákon. DEOM nebude sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí osobou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu.

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o produktech a službách a údaje z naší komunikace a interakce zpracováváme v rámci společnosti DEOM zejména pro administrativně-právní účely a dále pro zkvalitnění našich služeb.

Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní. Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo společnost DEOM pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

V některých případech předáváme osobní údaje také našim obchodním partnerům či jiným osobám do třetích zemí (mimo EU), např. do USA. Dané údaje souvisí zejména s původem produktu, jež je Vám poskytnut ze strany společnosti DEOM, a k předání dochází v případě objednávky či reklamace produktu. V některých případech jsou osobní údaje předávány do třetí země s ohledem na legislativní požadavky související s povolením pro vývoz produktu. Vždy však dbáme na úroveň ochrany takto poskytnutých osobních údajů.

6. Poskytovatelé služeb pro zajištění podpory webové stránky

Můžeme používat třetí osoby, jako jsou poskytovatelé podpory interních funkcí webové stránky, kteří nám pomáhají se správou webové stránky nebo jejími funkcemi, programy a propagačními akcemi. Tyto třetí osoby mohou zpracovávat Vaše údaje pouze v rozsahu těchto služeb.

7. Vaše práva

a) Právo na odhlášení z marketingové komunikace
Máte právo na odhlášení z marketingové komunikace, které můžete využít následujícím způsobem:

 • následováním pokynů příslušné marketingové komunikace, nebo
 • kontaktováním DEOM na emailové adrese: deom@deom.cz.

Pokud se odhlásíte z marketingové komunikace, můžete přesto dostávat administrativní komunikaci z DEOM, jako například potvrzení objednávky či technickou podporu.

b) Právo na přístup a opravu
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na webové stránce. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte nás v souladu s článkem 10.

c) Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby DEOM omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

 • namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů,
 • zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné,
 • DEOM už nepotřebuje poskytnuté osobní údaje, ale potřebujete je na uplatnění právního nároku nebo
 • vznášíte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli DEOM, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ZOOÚ a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z následujících důvodů:

 • proti zpracování, které je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je DEOM pověřen,
 • proti zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DEOM či třetí osoby, jakož i
 • proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, ve kterém s přímým marketingem souvisí.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů společnosti DEOM, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy společnosti DEOM. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy společnosti DEOM, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

g) Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

h) Právo na odmítnutí automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás dotýkají anebo Vás podobně významně ovlivňují. Naproti tomu automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a DEOM, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

8. Bezpečnost údajů

DEOM ve smyslu ZOOÚ přijalo vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení a prokázání toho, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se ZOOÚ. Uvedená opatření je DEOM povinno podle potřeby aktualizovat.
Shromažďujeme Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné zaměstnancům DEOM na principu nutnosti. Dodržujeme v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění. Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které sdílíte veřejně.

9. Lhůta pro uchování dat

DEOM bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných předpisů, nejvýše však po dobu 3 let ode dne odeslání kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo od přijetí Vašeho emailu, není-li zákonem vyžadována delší lhůta pro archivaci Vašich osobních údajů.

10. Jak nás kontaktovat

DEOM je správce Vašich osobních údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Pravidel. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na DEOM s.r.o., Jinonická 804/80, PSČ 150 00, Praha 5 nebo pošlete elektronickou zprávu na deom@deom.cz anebo zavolejte na + 420 273 160 600 v pracovních dnech v době 8-16 hodin

Aktualizováno: prosinec 2021